fideizm

fideizm
<fr. əsli lat. fides – inam və . . . ism> Dini etiqadı elmi idrakdan üstün tutan, etiqadın (inamın) ağıldan üstün olduğunu iddia edən dünyagörüşü və elmi dinə tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafiəsində istifadə etməyə çalışan mürtəce təlim. Fideizm müasir fəlsəfənin və ilahiyyatın ideya ittifaqının əsasıdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • fideizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. fideizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} doktryna, według której prawda religijna oparta jest na wierze i objawieniu bożym, a nie na poznaniu rozumowym <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fideizm — is., din b., Fr. fidéisme İnancılık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fideizm — m IV, D. u, Ms. fideizmzmie, blm «wszelka doktryna, pogląd na świat, postawa psychiczna, oparte na wierze, a nie na poznaniu» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • inancılık — is., ğı, din b. Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fideist — <fr.> Fideizm tərəfdarı. Fideistlər elmin təsir dairəsini məhdudlaşdırırlar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”